Tavoitteena kestävä ja elinvoimainen kaupunki

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma “Ympäristö 2030” linjoittaa kaupungissa tehtävää ympäristötyötä. Sen keskeiset päämäärät, hiilineutraalisuus, luonnon monimuotoisuuden ylläpito ja kiertotalouden edistäminen, ovat paitsi ympäristön myös talouden ja elinkeinojen kannalta merkittäviä asioita. Ne liittyvät monipuolisesti myös hyvinvointiin.

Tavoitteeksi vuoteen 2030 mennessä on asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoteen 2007 verrattuna, luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen erityisesti metsissä, virtavesissä ja avoimissa elinympäristöissä sekä kiertotalouden saaminen oleelliseksi osaksi niin julkista kuin elinkeinotoimintaakin. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitoutumista ja laajaa yhteistyötä. Tähän työhön toivotaan Kouvolassa kaikkia mukaan!

Päämäärät

TeematMitä kaupungissa tehdään parhaillaan tavoitteiden eteen?