Mikä on Ympäristövahti?

Tietoa palvelusta


Palvelun kuvaus

Ympäristövahti on seurantatyökalu, jonka avulla on mahdollista seurata Kouvolan kaupungin ympäristötyötä erilaisten toimenpiteiden ja mittareiden avulla.  

Toimenpiteet-osiossa esitellään kaupungin toimenpiteitä, joilla edistetään Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman tavoitteita. Ympäristövahti mahdollistaa toimenpiteiden päivittämisen ja seuraamisen ympäristötyötä tekeville kaupungin työntekijöille ja tekee samalla työn näkyväksi asukkaille ja muille kiinnostuneille.

Mittarit-osiossa voi tarkastella sitä, millaisiin osatekijöihin kaupungin ympäristötyötä kiinnitetään huomiota. Mittaritietojen päivittyessä voi seurata minkälaista kehitystä tapahtuu ja arvioida sitä, onko kaupungin tekemät toimenpiteet riittäviä tai oikeansuuntaisia haluttujen vaikutusten saavuttamiseksi.

Teemat-osio puolestaan kuvataan toimenpiteiden jakaantuminen eri aihealueisiin ja mahdollisuuksia, joilla vaikutetaan merkittävästi onnistuneen ympäristötyön tekemiseen.

Palvelusta vastaa

Kouvolan kaupunki 

Tekninen toteutus Forward Forever Oy 

Usein kysytyt kysymykset


Kouvolan ympäristöohjelma Ympäristö 2030 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.2.2020. Ohjelma ulottuu nimensä mukaisesti vuoteen 2030 saakka ja kattaa keskeiset ympäristön tilaan liittyvät aihekokonaisuudet, jotka niin kaupungin kuin muidenkin toimijoiden on otettava huomioon. Ohjelma toteuttaa osaltaan kaupunkistrategiaa. Ohjelman toimenpiteitä on runsaasti ja niitä on vastuutettu eri tahoille kaupungissa. Ympäristövahti helpottaa tämän laajan kokonaisuuden seurantaa ja tekee sen näkyväksi asukkaille ja muille asiasta kiinnostuneille.


Ympäristövahti koostuu verkkosivuista, joiden Toimenpiteet-osiossa pääset tarkastelemaan eri toimenpiteiden tehtävät, etenemisen, vaikutukset sekä tiedon siitä, milloin toimenpidettä on viimeksi päivitetty. Eri mittareihin pääsee tutustumaan tarkemmin klikkaamalla mittarin otsikkoa. Mittareita on mahdollista tutkia ensimmäisellä välilehdellä järjestyksessä nousevasta laskevaan sekä myös mittarityypeittäin.

Verkkosivun lisäksi ympäristövahtiin kuuluu ylläpitäjien työkalu, johon toimenpiteiden vastuuhenkilöt päivittävät seurantatietoja. Tämä sisäinen työkalu auttaa vastuuhenkilöitä ja -yksiköitä koordinoimaan omia toimenpiteitään sekä helpottaa raportointia, ja siten tukee sitoutumista toimenpiteiden toteuttamiseen ja edistymisen säännölliseen raportointiin.


Voit tutustua kaupungin toimenpiteisiin, seurata niiden edistymistä ja jättää kommentteja kaupungin palautepalvelun kautta.


Ympäristövahti perustuu kaupungin ympäristöohjelmaan, ja toimenpiteistä sovitaan ensisijaisesti ympäristöohjelmaan merkittyjen vastuutahojen kanssa. Monien toimenpiteiden edistyminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä yritysten, järjestöjen ym. kanssa, ja sellaisiin on mahdollisuus vaikuttaa ottamalla yhteyttä kaupungin ympäristöasiantuntijaan (timo.martikainen@kouvola.fi). Myös kokonaan uusia toimenpiteitä voi ehdottaa, jos ne toteuttavat ympäristöohjelman tavoitteita.