3. Energian käyttö on tehostunut ja uudistunut: Hyödynnetään runsaasti uusia, vähäpäästöisiä energiamuotoja sekä uudenlaisia energianjakelu- ja käyttöratkaisuja

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareilla
Tiedon jakaminen energiauudistuksesta, energian säästöstä ja energian käytön tehostamisesta


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
28.02.2023