1. Joukko- ja kevyen liikenteen osuus suhteessa henkilöautoiluun on noussut merkittävästi

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

1. Kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelmatyö käynnistetään
2. Pyöräpysäköintiä kehitetään
3. Kaupunkipyörätoiminnan jatko pyritään turvaamaan
4. Työmatkapyöräilijöiden sosiaalitiloja ja pyörän säilytystä työpaikoilla kehitetään
5. Kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoa parannetaan ja selvitetään mahdollisuudet uusien menetelmien käyttöön
6. Koulujen lähiympäristön liikennejärjestelyjen toimivuus ja turvallisuus kevyen liikenteen näkökulmasta varmistetaan suunnittelussa
7. Uusien koulujen toteutuksessa järjestetään tonttiliikenne kevyen liikenteen kannalta sujuvaksi ja turvalliseksi sekä järjestetään pyörille riittävästi turvallisia säilytyspaikkoja. Samoin toimitaan olemassa olevien koulujen kohdalla mahdollisuuksien mukaan, jos tehdään peruskorjauksia.
8. Bussien vuorotarjontaa ja linjayhteyksiä lisätään välillä Matkakeskus-Kuusankoski
9. Reittiverkostoa kehitetään palvelutason parantamiseksi
10. Joukkoliikenteen etujen tarjontaa (esim. maksuttomuus) edistetään joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman 2025 mukaisesti
11. Kaupungin työntekijöiden joukkoliikenteen käyttöä tuetaan
12. Busseissa suositaan uusiutuvia voimanlähteitä ja muita ilmastoystävällisiä ratkaisuja
13. Joukkoliikenteen käyttöä helpotetaan tiedotuksella ja opastuksella
14. Selvitetään Waltti-korttijärjestelmän laajentamismahdollisuudet esim. kaupunkipyörien tai taajamajunien käyttöön
15. Selvitetään mahdollisuus hyväksyä työajaksi joukkoliikenteessä työmatkalla tapahtuva työskentely
18. Sähköautojen latauspisteille sopivat paikat selvitetään: Asemakaavan mukaiset kadut ja yleiset alueet
19. Etätyömahdollisuuksia lisätään
20. Etäkokousten käyttöä lisätään
81. Katuympäristön suunnittelussa priorisoidaan kestäviä kulkumuotoja (kävely, pyöräily, joukkoliikenne)
82. Suunnitellaan liikenteen nopeurajoitusjärjestelmä ottaen huomioon kevyen liikenteen tarpeet
83. Hankitaan yhteiskäyttöauto vuokratalon asukkaiden käyttöön tavoitteena vähentää oman auton käyttötarvetta

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareilla
Joukkoliikenteen käytön tekeminen houkuttelevammaksi


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
22.06.2023